List of Associates

 • Ms. Aanchal Mullick
 • Ms. Aashta Mehta
 • Mr. Abhinav Agarwal
 • Mr. Ankur Saigal
 • Mr. Anuj Malhotra
 • Mr. Anirudh Bhat
 • Mr. Chaitanya Safaya
 • Ms. Devika Mohan
 • Ms. Gunika Gupta
 • Mr. Himanshu Satija
 • Ms. Ishita Chakrabati
 • Mr. Karan Luthra
 • Ms. Malavika Lal
 • Ms. Megha Mehta Agarwal
 • Ms. Manisha Ambwani
 • Ms. Mithila Lalit
 • Mr. Manan Shukla
 • Mr. Mayank Sapre
 • Mr. Munjaal Bhat
 • Ms. Nishant Rao
 • Ms. Neeha Nagpal
 • Ms. Neha Agarwal
 • Ms. Niyati Kohli
 • Mr. Navjot Singh
 • Mr. Parminder Singh
 • Ms. Parul Shukla
 • Mr. Rajeev Kumar
 • Mr. Raghav Dwivedi
 • Mr. Rishab Parikh
 • Mr. Rajesh Sharma
 • Mr. Rohit Jolly
 • Mr. Raghav Pandey
 • Mr. Satyendra Kumar
 • Ms. Sadapurna Mukharjee
 • Mr. Samer Talwar
 • Ms. Sayaree Basu
 • Ms. Shruti Garg
 • Mr. Shashank Manish
 • Mr. Vivek Jain
 • Mr. Vikrant Pachnanda
 • Mr. Vaibhav Niti