List of Associates

 • Mr. Manu Krishnan - Associate Partner
 • Mr. Rajeev Kumar - Associate Partner
 • Mr. Ankur Saigal - Associate Partner
 • Mr. Karan Luthra - Associate Partner
 • Mr. M.S. Ananth
 • Ms. Aanchal Mullick
 • Ms. Neha Agarwal
 • Ms. Swati Sinha
 • Mr. Anshuman Srivastava
 • Ms. Niyati Kohli
 • Mr. Himansnu Satija
 • Mr. Shubham Kulshreshtha
 • Mr. Nishant Rao
 • Ms. Sayaree Basu
 • Mr. Victor Das
 • Ms. Devika Mohan
 • Ms. Gunika Gupta
 • Mr. Parminder Singh
 • Mr. Pranjit K. Bhattacharya
 • Ms. Shruti Arora
 • Mr. Rajesh
 • Ms. Manavi Agarwal
 • Ms. Kamakshi Dhingra
 • Mr. Arshit Anand
 • Ms. Tanvi Manchanda
 • Mr. Anirudh Bhatia
 • Ms. Madhavi Agrawal
 • Ms. Aarushi Tiku
 • Mr. Ankit Banati
 • Mr. Yojit Mehra
 • Mr. Rohan Talwar
 • Ms. Ambika Mathur
 • Mr. Karnav Vir Singh
 • Ms. Kajol Dalal
 • Ms. S. Lakshmi Iyer
 • Ms. Anwesha Padhi
 • Mr. Pratham Agarwal
 • Mr. Divyanshu Srivastva
 • Mr. Shivam Shukla
 • Mr. Sandeep Khairwal
 • Mr. Ashish Hira
 • Ms. Sukriti Bhatnagar
 • Ms. Geetika Sharma
 • Ms. Manasi Taneja
 • Ms. Deepshikha Mishra
 • Mr. Vipul Singh
 • Mr. Shravan Niranjan
 • Mr. Biswabra Dass
 • Mr. Archit Jain
 • Mr. Karan Verma
 • Mr. Kumar Satyam
 • Mr. Shashwat Singh
 • Mr. Chirag Nayak
 • Mr. Prabhav Bahuguna
 • Mr. Kaustubh Singh